De toekomstige helmplicht voor (snor)scooter bestuurders, wat gaat er precies veranderen?

De toekomstige helmplicht voor (snor)scooter bestuurders, wat gaat er precies veranderen?

De toekomstige helmplicht voor (snor)scooter bestuurders, wat gaat er precies veranderen?

Tegenwoordig krijgen wij steeds meer vragen over de helmplicht voor scooters. Wij begrijpen hieruit dat er nogal wat onduidelijkheid is hierover. Op bovenstaande vraag kunnen wij echter kort zijn, voorlopig verandert er namelijk niks. Dit natuurlijk met uitzondering van scooterrijders in Amsterdam.

Vanuit de tweede kamer is gevraagd of de minister van I&W de eventuele invoering van een ‘nieuwe’ helmplicht kan onderzoeken. De minister heeft de tweede kamer op 18 februari jongstleden per brief geïnformeerd over hoe zij dit wil aanpakken. Hierbij wordt aangegeven dat een aantal effecten eerst nader onderzocht moeten worden. Dit onderzoek zal in ieder geval nog wel een jaar duren, afhankelijk van de uitkomsten. Daarna wordt bekeken of er een wetswijziging zal plaatsvinden.

Dat er uiteindelijk iets gaat veranderen staat vrijwel vast. Echter blijft het voorlopig gewoon zoals het nu is. Snorfietsers kunnen de komende tijd nog gewoon zonder helm blijven rijden. Mocht een nieuwe wet er uiteindelijk toch voor zorgen dat ook snorfietsers een helm zullen moeten dragen, dan komt er een passende oplossing voor deze groep weggebruikers. Zo zijn er al ideeën omtrent het ombouwen en herkeuren van 25km/u naar 45km/u scooters. Dit zou dus betekenen dat de eigenaar van een (snor)scooter gewoon zijn eigen scooter kan behouden en blijven rijden.

Je kunt dus bij het uitzoeken van een nieuwe scooter gerust kiezen voor een snoruitvoering. De komende tijd mag je nog gewoon zonder helm rijden en ook na een eventuele wetswijziging lijkt het erop dat je dan nog prima gebruik kunt maken van de scooter zoals jij deze zelf hebt samengesteld.  

Picture of Team Scooterstore.nl

Team Scooterstore.nl

Koop of lease uw samengestelde A-merk scooter makkelijk via onze website.

Nieuwste Berichten